سقف وافل

9 / 10
از 1 کاربر

سقف هاي مجوف(وافل) شامل تعدادي شناژ (تيرچه) عمود برهم ، بصورت مقطع T شکل و داراي رفتاري دوطرفه مي باشد.در اين گونه سقفها باكاهش ضخامت دال و اضافه كردن شناژهاي متعدد نسبت به دال بتني دوطرفه، باعث كاهش بار مرده سقف و همچنين دارا بودن سختي مناسب در مقابل باره اي جانبي وثقلي می باشد.

با استفاده از دال هاي بتني مجوف علاوه بر صلبيت قابل قبول اين دال ها شاهد كاهش قابل ملاحظه حجم بتن ريزي و وزن فولاد می باشیم.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

.http://betonbaspar.com/Administrator/files/UploadFile/a%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

شرکت های همکار

 

 

آمار