قالب تونلی ساختمانی

10 / 10
از 1 کاربر

قالب های تونلی در ساختمان های بتنی

سیستم های سازه ای قالب تونلی (Tunnel-Form Structural systems) و به عبارت دیگر سیستم های جعبه ای (Box systems) دارای مکانیسم انتقال پیوسته بارهای وارد بر ساختمان های بتنی بخصوص بارهای جانبی است. این سیستم شامل دال بتنی و دیوارهای برشی بتن مسلح بوده که در ساخت و سازهای چند طبقه مورد استفاده قرار می گیرد. دو مزیت اصلی قالبهای تونلی ساختمانی نسبت به سیستمهای سنتی در سازه های بتنی را می توان :

  • بهبود مقاومت در برابر بارهای جانبی (بار زلزله و باد)
  • سرعت بالای ساخت و ساز و در ادامه آن کاهش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی

زلزله سال 1999 ترکیه نشان داد که استفاده از این سیستم سازه ای (قالب تونلی) تا چه اندازه می تواند عملکرد لرزه ای (seismic performance) را نسبت به قاب های بتن مسلح و حتی سیستمهای دوگانه (سیستم قاب خمشی بهمراه دیوار برشی ) بهبود بخشد. بنابراین می توان به سیستم قالب تونلی بتنی به عنوان یک سیستم نوین در مناطق با خطر زلزه بالا نگاه کرد.

مراحل اجرای سیستم قالب تونلی و جزییات آن در شکل 1 آورده شده است.

 

شکل 1. جزییات اجرایی سیستم قالب تونلی (برگرفته از مقاله seismic vulnerability, behavior and design of tunnel form building structures)

در اجرای این سیستم  به منظور جلوگیری از تمرکز تنش های موضعی و به حداقل رساندن پیچش، پیوستگی دیوارهای برشی در ارتفاع بسیار مهم است. بنابراین یکی از مهمترین عیب هایی که به این روش سازه ای گرفته می شود همان بحث محدودیت های معماری و طراحی معماری پلان ساختمان است که با وجود دیوارهای برشی دست معمار را برای طرح های متنوع می بندد. در حین ساخت، دیوارها و دال ها، دارای ضخامت تقریبی یکسان هستند و به همین دلیل در یک مرحله قالب بندی و بتن ریزی می شوند.

بسپار پنل های دیواری تولید شده در شرکت بتن بسپار به دلیل سبک بودن و در عین حال استحکام بالا و قابلیت مدولار (مانند پازل کنار یکدیگر قرار گرفته و قطعات بزرگتر تشکیل می شوند) می توانند بعنوان قالبهای تونلی در ساختمانهای بتنی مورد استفاده قرار بگیرند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

.http://betonbaspar.com/Administrator/files/UploadFile/a%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

شرکت های همکار

 

 

آمار