رشدیه تبریز

7 / 10
از 2 کاربر

توضیحات

مشخصات پروژه:

موقعیت جغرافیایی: پروژه در شهر تبریز و در منطقه رشدیه واقع شده است.

تعداد طبقات: 12 طبقه

زیربنای هر سقف: حدود 11000 متر مربع زیربنا دارد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

.http://betonbaspar.com/Administrator/files/UploadFile/a%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

شرکت های همکار

 

 

آمار