ایزدیار

7 / 10
از 2 کاربر

توضیحات

این پروژه شامل 3 برج تجاری- مسکونی 25 طبقه است که در منطقه 22 تهران و در کنار دریاچه چیتگر در حال احداث است. زیر بنای هر طبقه از برجهای مذکور حدود 700 متر مربع می باشد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

.http://betonbaspar.com/Administrator/files/UploadFile/a%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

شرکت های همکار

 

 

آمار