کپ 43 و 25 میلیمتری

10 / 10
از 1 کاربر

سطح قالب های دیواری و ستونی دارای سوراخ هایی بمنظور عبور اسپیسر (Spacer) و میان بولت (Middle Bolt) هستند که بنا به نقشه و نظر مهندس اجرا جاینمایی می شوند. در این بین برخی از سوراخ ها مورد استفاده قرار نگرفته و باید بوسیله این درپوش ها پر شوند. 

 

توضیحات

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

.http://betonbaspar.com/Administrator/files/UploadFile/a%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

شرکت های همکار

 

 

آمار