سقف لایت فرم

ایزدیار

این پروژه شامل 3 برج تجاری- مسکونی 25 طبقه است که در منطقه 22 تهران و در کنار دریاچه چیتگر در حال احداث است. زیر بنای هر طبقه از برجهای مذکور حدود 700 متر مربع می باشد.

ایزدیار
شهرکرد

این پروژه با زیر بنای تقریبی 300 متر مربع در هر سقف، در مرکز شهرستان شهرکرد واقع شده است. لازم به توضیح است که با توجه برآورد کمتر از واقع تعداد قالب مورد نیاز توسط مالک بخشی از سقف اول سازه بالاجبار با بلوک یونولیت اجرا گردیده است (عکسها در  زمان اجرای سقف اول تهیه شده است). این پروژه به صورت تیرچه درجا (بدون تیرچه) اجرا گردیده است.

شهرکرد
پروژه پونک

مشخصات پروژه:

کارفرمای پروژه: آقای مهندس رحمانی

موقعیت جغرافیایی: پروژه در شهر تهران و در منطقه پونک واقع شده است.

تعداد طبقات: 10 طبقه

زیربنای هر سقف: حدود 500 متر مربع

پروژه پونک
رشدیه تبریز

مشخصات پروژه:

موقعیت جغرافیایی: پروژه در شهر تبریز و در منطقه رشدیه واقع شده است.

تعداد طبقات: 12 طبقه

زیربنای هر سقف: حدود 11000 متر مربع زیربنا دارد

رشدیه تبریز

.http://betonbaspar.com/Administrator/files/UploadFile/a%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

شرکت های همکار

 

 

آمار